Olx

मंगळवार, ३० डिसेंबर, २००८

आत्महत्या.

बांता : सांता, तु हा चाकू उकळत्या पाण्यात का ठेवलाय ?
सांता : मला या चाकूने आत्महत्या करायची आहे.
बांता : तर उकळायची काय गरज आहे ?
सांता : आत्महत्या करताना कोणतेही इन्फेक्शन नको व्हायला ना.

Olx