Olx

गुरुवार, १८ डिसेंबर, २००८

जेवण.

बबन : अरे काय हे वाढलय ? मी अस वाईट अन्न खाऊ शकत नाही. बोलाव तुझ्या मॅनेजरला.
वेटर : नाही साहेब, तेही हे अन्न खाऊ शकणार नाहीत.

Olx