Olx

मंगळवार, ९ डिसेंबर, २००८

पहिले पाऊल !

धनंजय : अरे संजय आज मी घटस्फोटाच्या दिशेने पहिले पाऊल टाकले.
संजय : का ? कोणी चांगला वकिल भेटला का ?
धनंजय : नाही, आज माझे लग्न ठरले.

Olx