मुख्य सामग्रीवर वगळा

सरकार.

काय हो, महाराष्ट्रात सरकार बघितलं कां ?
असे म्हणतात परवा पर्यंत होत, त्यानंतर वादळात उडून गेल.
आज सापडलं माताजींच्या चरणी.
माताजी आता छुमंतर करणार आणि महाराष्ट्रात सरकार परत येणार.
माताजी लय पॉवरबाज आहे म्हणतात.
पॉवरबाज म्हणजे लय पॉवरबाज. त्या पवारला पण पुरून उरल्या.
अस कसं ?
म्हणूनतं त्यांना इंपोर्ट केलंना.
इंपोर्टेडचा शिक्का लागला की भारतात कायबी खपते.

हल्ली पाकिस्तानातुन पण लोकांना इंपोर्ट करतात, काही लोकांना भारताच्या वाढत्या लोकसंख्येवर उपाय
हवा होता. आपले मंत्री जसे कोणत्याही प्रश्नावर परदेशात अभ्यास दौरा करतात तसे ते पण या प्रश्नावर उपाय काढायला दुबईला गेले होते. तेंव्हा त्यांना ते तंत्रज्ञान पाकिस्तान कडे आहे असे कळले.
तेंव्हा पासुन माणसे देवाकडे एक्स्पोर्ट करायला पाकिस्तानी तंत्रज्ञान वापरतात.

तर आपण सरकार बद्दल बोलत होतो. आपल सरकार आता माताजींच्या चरणी आशिर्वादासाठी गेले आहे.
त्यामुळे माणसे देवाकडे एक्स्पोर्ट करणारी आणखी एखादी पाकिस्तानी टीम भारतात आली तर सरकार नसल्याने काय घडेल याचा विचार करायची जबाबदारी आपल्यावर आहे.
तर सांभाळुन रहा................... नाहीतर एक्स्पोर्ट केलं जाईल............. वाचवायला सरकार नाही म्हटलं.

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

खानदेशी लाड !!!

खानदेशचे पती पत्नी मधील हे प्रेमळ संवाद ............. आमच्या पुढे जे ताटात येईल ते आम्ही जेवतो बाबा ......... पण इथे हे लाड बघा ...........   नवरा :- जेवाले काय बनावशी  ?
बायको :- तुम्ही सांगश्यात ते बनावसू..... !नवरा :- कर, वरण भात पोया...
बायको :- ते ते कालदिनच करेल व्हतं ...नवरा :- बेसण कर तावावरलं...
बायको :- पोरे खातस नई ना ते...नवरा :- वटाणास्नी चटणी कर...
बायको :- ती पचाले जड जास...नवरा :- तुले जे आवडस व्हई ते बानाव ...
बायको :- तुम्हीच सांगा ना, तुम्ही सांगश्यात ते बनावसू मी !नवरा :- आंडा कर मंग...
बायको :- काही वाटस का, सोम्मार शे आज...नवरा :- आरे हा, धिंडरा कर मंग...
बायको :- त्यासना भलता कुटाणा पुरस...नवरा :- तोरनी दायन्या चिखल्या बनाव..
बायको :- तोरनी दाय ते कालदिनच सरनी...नवरा :- मंग मॅगी बनाई टाक...
बायको :- हाट, ते का जेवण शे का?नवरा :- मंग काय बनावशी...
बायको :- तुम्ही सांगश्यात ते...नवरा :- आसं, कर खिचडीच बनाई टाक ...
बायको :- नको ,नुसती खिचडी खाई खाई कटाया येत नही  का?नवरा :- काय बनावशी मंग
बायको :- त्येच ते सांगी राहिनू, तुम्ही सांगश्यात ते बनावसू...नवरा :- आसं कर, …

उशिर.

मास्तर: काय रे पप्या , गण्या आज उशीर का
झाला तुम्हाला..?
.
गण्या : गुरुजी काल रात्री
स्वप्नात मी अमेरिकेला गेलेलो,
तिथून यायला उशीर झाला..
.
मास्तर: आणि पप्या तुला का रे उशीर झाला ??
.
पप्या : गुरुजी, मी गण्याला
आणायला एअरपोर्ट वर गेलेलो...
खुप धुतले राव मस्तरन😀😜😇😁😳😃

बदनाम !

आयला... नाव एवढा ख़राब झालाय की...उपवासाला चिवडा-वेफर आणायला गेलो तरी दुकानदार विचारतो...आजतरी उपवास धरा।।।
😂😂😂😂😂😂