Olx

शुक्रवार, २१ नोव्हेंबर, २००८

एप्रिल फूल !

सांता एक एप्रिलला बस मध्ये चढला.
थोड्या वेळाने कंडक्टर आला व तिकीट विचारू लागला.
सांताने त्याला दहा रुपयाची नोट दिली व तिकीट घेतले, आणि जोरात ओरडला "एप्रिल फूल".
हे बघा माझ्याकडे पास आहे.

Olx