Olx

बुधवार, १२ नोव्हेंबर, २००८

झाडाला पाणी.

सांतासिंग आपल्या नोकराला सांगतो जा आणि झाडांना पाणि घाल.
नोकर: साहेब, पण बाहेर पाऊस पडतो आहे.
सांता: तर काय, जा छत्री घेऊन जा.

Olx