Olx

सोमवार, १० नोव्हेंबर, २००८

मांजर.

तीन वेडे मेंटल हॉस्पिटल मधून पळायचा प्रयत्नात असतात.
पहिला वेडा मांजरीचा आवाज काढत पहरेकर्‍याच्या मागून बाहेर पडतो. पहारेकर्‍याच्या ते लक्षात आले नाही हे बघून दुसरा वेडाही तेच करतो व बाहेर पडण्यात यशस्वी होतो.
तीसरा वेडा बघत असतो व तो मांजरीचा आवाज काढत पहारेकर्‍याकडे जातो व त्याला सांगतो मी पण मांजर आहे.

Olx