Olx

बुधवार, ५ नोव्हेंबर, २००८

काम.

विजय : कारे संजय, तु कधिपासुन इथे काम करतो आहेस ?

संजय : मालकांनी कामावरुन काढून टाकायची धमकी दिल्यापासून.

Olx