Olx

शुक्रवार, ३१ ऑक्टोबर, २००८

घटस्फोटाचे कारण ?

न्यायाधिश: सांता तर तुला घटस्फोट हवाय ?
सांता : होय साहेब.
न्यायाधिश : तुझ्यामते घटस्फोटाचे मुख्य कारण काय आहे ?
सांता : साहेब, लग्न.

Olx