Olx

रविवार, १२ ऑक्टोबर, २००८

प्रगती ?

तंत्रज्ञानाची प्रगती
वडिलांचा मुलाला ई-मेल.
बेटा तु कसा आहेस ?
मी व तुझी आई छान आहोत. आम्हाला तुझी फार आठवण येते.
चल तुझा कॉम्प्युटर बंद कर आणि जेवायला ये !

Olx