Olx

सोमवार, ६ ऑक्टोबर, २००८

विस्मरण.

एके दिवशी मी डॉक्टरांकडे गेलो.
डॉक्टरांनी मला विचारले काय होतेय. मी सांगीतले हल्ली मला फार विसरायला होतेय.
तर.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
डॉक्टरांनी मला तपासण्यापूर्वीच त्यांचे बिल दिले !!!

Olx