Olx

रविवार, २८ सप्टेंबर, २००८

जागतिक हॄदय दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा.

हसण्याने मन प्रसन्न रहाते,
मन प्रसन्न राहिले की हॄदयावरचा ताण कमी होतो,
हॄदयावरचा ताण कमी राहिल्यास तब्येत चांगली रहते,
तब्येत चांगली राहिल्यास माणुस चांगला रहातो,
माणुस चांगला राहिल्यास समाज चांगला रहातो,
समाज चांगला राहिल्यास राष्ट्र चांगले रहाते, बलवान होते.
आपल्या राष्ट्राला बलवान करण्यास आपले मन प्रसन्न ठेवा, हॄदय चांगले ठेवा !
जागतिक हॄदय दिनाच्या सर्व वाचकांना हार्दिक शुभेच्छा !

Olx