Olx

शुक्रवार, १२ सप्टेंबर, २००८

धमकी !

सांता पोलीसला फोनवर : हॅलो, पोलीस स्टेशन.
हं बोला काय झाले ?
सांता : मला फोनवर धमक्या येताहेत.
कोण धमक्या देताहेत ? कोण आहेत ते ?
सांता : मला टेलिफोनवाले धमकी देताहेत.
काय ?
सांता : मला म्हणताहेत की, "बिल नही भरा तो काट देंगे.

Olx