Olx

मंगळवार, ९ सप्टेंबर, २००८

पार्किंग : फक्त दोन चाकी वाहनांसाठी.

सरदार सांता आपल्या रिक्षाचे एक चाक काढत होता.

ते पहाणार्‍या एकाने त्याला विचारले सांता असं कां करतोय.

सांता त्याला रागावून म्हणाला : दिसत नाही कां ? येथे पार्किंग फक्त दोन चाकी वाहनांसाठी आहे.

Olx