Olx

सोमवार, ८ सप्टेंबर, २००८

नळाला मासे !

एक वेडा नळाचे पाणी ओंजळीने घेउन बादलीत टाकत असतो. तर एक डॉक्टर त्याला विचारतो काय रे काय करतोस ?
वेडा : दिसत नाही का मी मासे पकडतोय.
काही वेळाने तो डॉक्टर त्याला पुन्हा विचारतो : काय रे किती मासे पकडलेत ?
वेडा : काय वेडा डॉक्टर आहे राव नळाला कधी मासे येतात कां ?

(ई-मेलने पाठविणार्‍याचे नाव कळवलेले नाही)

Olx