Olx

शनिवार, ६ सप्टेंबर, २००८

कोट !

नयन घरी आल्यावर बघतो की त्याची बायको नयना गणपतीच्या तयारी साठी घराला रंग देत आहे व तिने दोन कोट घातले आहेत.
नयन तिला विचारतो कि तिने अस का केलं.
नयना : मी रंग देण्यापूर्वी रंगाच्या डब्यावरिल सुचना काळजी पूर्वक वाचल्या आहेत. डब्यावर लिहील आहे चांगल्या ईफेक्ट साठी दोन कोट घाला.

Olx