Olx

रविवार, २४ ऑगस्ट, २००८

नाश्ता.

नवरा : काय गं नऊ वाजले अजुन नाश्ता तयार नाही. जाऊ दे आता मी हॉटेल मधे जाऊन करुन घेईन.
बायको : थांबा पाच मिनीटे.
नवरा : काय पाच मिनीटांत तयार होईल कां नाश्ता तयार ?
बायको : नाही, मी पण तुमच्या सोबत येते तयार होऊन हॉटेलला.

Olx