Olx

गुरुवार, २१ ऑगस्ट, २००८

पिटाई !

बांता : मला काल १० लोकांनी मारलं.
सांता : मग तु काय केलं ?
बांता : मी त्यांना सांगितलं एक - एक करुन या तर बघतो.
सांता : तर काय झालं ?
बांता : तर काय ! मेल्यांनी एकेकांनी मला परत मारलं !!!

Olx