Olx

सोमवार, ११ ऑगस्ट, २००८

नरक.

मॄत्युनंतर एका इंजिनीयरची नरकात रवानगी झाली. तिथे त्याने मेहनत करुन रस्ते, शौचालये, गटारं आदिंची नेटकी व्यवस्था निर्माण केली. अशिच व्यवस्था करण्यासाठी स्वर्गाच्या मॅनेजरने फोन लावला.
स्वर्गाचा मॅनेजर : त्या इंजिनीयरला स्वर्गात पाठवा.
नर्काचा मॅनेजर : अजिबात नाही.
स्वर्गाचा मॅनेजर : मी सांगतोय ते ऎक ! नाहीतर तुला भगवंताच्या न्यायालयात खेचेन.
नरकाचा मॅनेजर : काही हरकत नाही ! मी देखील पाहून घेईन. सगळे टॉपचे वकिल तर माझ्या इथेच आहेत.

Olx