Olx

रविवार, १० ऑगस्ट, २००८

शस्त्रक्रिया.

डॉक्टर ऑपरेशन टेबलवरच्या रुग्णाला : " तुम्हाला घाबरायला काय झालं ? घाबरु नका. काही होणार नाही."
रुग्ण : डॉक्टर माझं हे पहिलच ऑपरेशन आहे.
डॉक्टर : बघा माझही हे पहिलच ऑपरेशन आहे तरिही मी घाबरलेलो नाही.

Olx