Olx

शुक्रवार, ८ ऑगस्ट, २००८

साम्राज्य.

ईतिहासाच्या वर्गात : मुलांनो आपला मुगल साम्राज्य हा धडा पूर्ण झाला. आता मी तुम्हाला या धड्यावर प्रश्न विचारणार आहे.
राजू तु सांग मुगल साम्राज्य कुठुन कुठपर्यंत होते.
राजू : सर, मुगल साम्राज्य पान क्रमांक १२ ते पान क्रमांक १८ पर्यंत होते.

Olx