Olx

बुधवार, ६ ऑगस्ट, २००८

आजोबांचं क्रिकेट !

मैदानावर दोन खेळाडू क्रिकेट खेळत असतात.
त्यातला एक आजोबा व दुसरा त्यांचा नातू.
आजोबा नातवाला खेळण्याबाद्दल सूचना देत असतात.
आजोबांच्या एका बॉलला फटकावतांना नातवाने चुक केली. त्यानंतर आजोबा सांगतात, " अरे मी तुझ्या इतका होतोना तेंव्हा मी असा बॉल या झाडावरुन फटकावत होतो."
पुढचा बॉल नातू फटकवायचा प्रयत्न करतो. बॉल काही त्या झाडावरुन जात नाही तेंव्हा आजोबा हसतात व त्याला सांगतात, " अरे मी तुझ्या एतका होतोना तेंव्हा हे झाड खुप लहान होते !"

Olx