Olx

सोमवार, ४ ऑगस्ट, २००८

बायको हरवली !

कमलाकर (घाईघाईने) : साहेब ! अहो साहेब ! कॄपया माझी तक्रार लिहून घ्या. माझी बायको हरवली आहे.
साहेब : अहो, तुमचा काहीतरी गैरसमज होतोय. हे पोलीस स्टेशन नाहीये. हे पोस्ट ऑफिस आहे.
कमलाकर : अस्स होय ! काय आहे, आनंदाच्या भरात मला काही सुचतच नाहीये ! कुणाला सांगू अन कुणाला नाही ?


(प्रेषक : राजेश अशोक कोरे, जळगाव. हास्यरंग, लोकसत्ता, रविवार ३ ऑगस्ट २००८)

Olx