मुख्य सामग्रीवर वगळा

पोस्ट्स

August, 2008 पासूनच्या पोेस्ट दाखवत आहे

लहान मासा.

दोघे मित्र संजय व विजय जेवायला हॉटेलमध्ये जेवायला जातात. जेवायला दोन मासे सांगतात. वेटर दोन मासे आणतो पण त्यातला एक लहान व एक मोठा असतो.
संजय : अरे घेना तु त्यातला एक.
विजय : नाही तुच अगोदर घे.
संजय त्यातला मोठा मासा घेतो.
विजय : तुझ्या जागी मी असतोना तर मी लहान मासा निवडला असता.
संजय : मला माहीत होत. म्हणुनच तर मी मोठा मासा घेतला.

आजीबाईंची दातदुखी.

आजीबाई खेड्यातुन शहरात आपल्या नातवाकडे आल्या आहेत.
एक दिवस आजीबाई तक्रार करतात की त्यांचा दात दुखत आहे. म्हणुन नातू त्यांना दातांच्या डॉक्टरकडे घेउन जातो.
डॉक्टर : आजी तोंड उघडा.
आजीबाई थोडस तोंड उघडतात.
डॉक्टर : आजी अजुन तोंड उघडा.
आजीबाई अजुन थोडस उघडतात.
डॉक्टर : आजी अजुन तोंड उघडा.
आजीबाई वैतागुन : कारे मेल्या अजुन किती तोंड उघडू. दात काढायला काय तोंडात जाउन बसणार आहेस काय ?

मुलाचा निबंध

.......आवडता पक्षी--बदक !!.... बदक मला आवडते!!..बदक पाण्यात असते !!..मी पण पाणी पितो!!आमच्या बाजूचे बबन काका दारू पितात!!..दारू वाईट असते असे गांधीजी सांगत!!..गांधीजी मोट्ठे नेते होते!!..पण त्यांच्या हातात काठी पण असते!!..काठी पाण्यावर तरंगते..व बदक सुद्धा तरंगते!!..बदक जास्त उड़त नाही..पण पोहते..मी पण swimming ला जाणार आहे!!.बदक वाकड्या पायाने चालते..आमच्या building मधल्या सुलेखाला आम्ही बदक म्हणतो! (सुलेखाताइने मला काठीने मारले!!)..बदक काठीने मारत नाही!!..गांधीजी काठी वापरत;म्हणुन आपला देश लवकर स्वतंत्र झाला...आमच्या घरी कपडे वाळत घालायला काठी वापरतात!!..(आमची आज्जी कुत्र्यांना घबरवायला काठी वापरते!!)..आमच्या घरात चिमण्या व कबुतरे येतात...खिडकीपाशी कावले पण येतात..!!पण बदक येत नाही!!..कारण ते उंच उडू शकत नाही!!..(आम्ही १ st floor ला राहतो)...पण बदक पाण्यात रोज आंघोळ करते!! ..मी पण आंघोळ करतो..कारण आई ओरडत असते!!..पण मी पाच मिनीटात आंघोळ करतो!!बदक रोज आंघोळ करते म्हणुन ते गोरे असते ...(पण काले बदक सुद्धा असते ...ते बहुतेक आंघोळ करत नाही!!)...मला बदक खुप आवडते!!

घड्याळ.

तो : काहो, तुमचे घड्याळ वेळ सांगते कां ?
पुणेकर : नाही हो ! त्यात वेळ बघावी लागते !!!

नाश्ता.

नवरा : काय गं नऊ वाजले अजुन नाश्ता तयार नाही. जाऊ दे आता मी हॉटेल मधे जाऊन करुन घेईन.
बायको : थांबा पाच मिनीटे.
नवरा : काय पाच मिनीटांत तयार होईल कां नाश्ता तयार ?
बायको : नाही, मी पण तुमच्या सोबत येते तयार होऊन हॉटेलला.

ASAP : AMAP !!!

ईंटरव्ह्यु घेणारा उमेदवाराला : काहो, तुम्ही कधी रुजू होणार या प्रश्नाला "ASAP" असे उत्तर दिलेत मी समजू शकतो ASAP म्हणजे as soon as possible पण अपेक्षित पगार येथे तुम्ही AMAP असे लिहीलेत. AMAP असे मी कधि ऎकलेले नाही त्याचा अर्थ सांगाल कां ? उमेदवार : As much as possible.

पिटाई !

बांता : मला काल १० लोकांनी मारलं.
सांता : मग तु काय केलं ?
बांता : मी त्यांना सांगितलं एक - एक करुन या तर बघतो.
सांता : तर काय झालं ?
बांता : तर काय ! मेल्यांनी एकेकांनी मला परत मारलं !!!

भाषण.

हवालदार दारुड्याला : अरे ए कुठे चाललास असा रात्रीचा ?
दारुडा : मी भाषणाला चाललोय.
हवालदार : भाषणाला ? कुठे ?
दारुडा : दारुचे वाईट परिणाम या विषयावर भाषण ऎकायला.
हवालदार : तुला रात्री बारा वाजता कोण भाषण ऎकवणार ?
दारूडा : मी घरी पोचल्यावर माझी बायको.

साईड ईफेक्ट !

बांता : अरे सांता तु ही गोळी बाजुने कापुन का घेतोस ?
सांता : मी गोळी साईडने कापुन घेतो कारण मला या गोळीचे साईड ईफेक्ट नकोयत.

कुत्रा !

लेले पहाटे चार वाजता नेने यांना फोन करुन : अहो नेने, काय हा उच्छाद मांडलाय तुमच्या कुत्र्याने. रात्रभर झोपु दिले नाही मेल्याने. सारखा भुंकतोय रात्रभर.
.
.
.
दुसर्‍या पहाटे चार वाजता नेने : अहो लेले, माझ्याकडे कुत्राच नाही !

स्वातंत्र्यदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा.

सर्वोत्तम मराठी विनोदतर्फे सर्व भारतीयांना स्वातंत्र्यदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा.

चंद्रावर स्पर्धा !

राधिका : बाबा, १५ ऑगस्टला आमच्या शाळेने नारळी पौर्णिमा असल्या मूळे चंद्रावर स्पर्धा ठेवली आहे आणि मी त्यात भाग घेतला आहे क्विझ मध्ये.
छोटा राहूल : बाबा बाबा, तुम्ही जाउ द्याल दिदिला चंद्रावर ?

नरक.

मॄत्युनंतर एका इंजिनीयरची नरकात रवानगी झाली. तिथे त्याने मेहनत करुन रस्ते, शौचालये, गटारं आदिंची नेटकी व्यवस्था निर्माण केली. अशिच व्यवस्था करण्यासाठी स्वर्गाच्या मॅनेजरने फोन लावला. स्वर्गाचा मॅनेजर : त्या इंजिनीयरला स्वर्गात पाठवा. नर्काचा मॅनेजर : अजिबात नाही. स्वर्गाचा मॅनेजर : मी सांगतोय ते ऎक ! नाहीतर तुला भगवंताच्या न्यायालयात खेचेन. नरकाचा मॅनेजर : काही हरकत नाही ! मी देखील पाहून घेईन. सगळे टॉपचे वकिल तर माझ्या इथेच आहेत.

शस्त्रक्रिया.

डॉक्टर ऑपरेशन टेबलवरच्या रुग्णाला : " तुम्हाला घाबरायला काय झालं ? घाबरु नका. काही होणार नाही."
रुग्ण : डॉक्टर माझं हे पहिलच ऑपरेशन आहे.
डॉक्टर : बघा माझही हे पहिलच ऑपरेशन आहे तरिही मी घाबरलेलो नाही.

रक्तगट !

डॉक्टर : तुमचा आणि तुमच्या बायकोचा रक्तगट एकच दिसतोय.

रुग्ण : हो, का नाही, गेली २५ वर्षे माझ रक्त पितेय !

साम्राज्य.

ईतिहासाच्या वर्गात : मुलांनो आपला मुगल साम्राज्य हा धडा पूर्ण झाला. आता मी तुम्हाला या धड्यावर प्रश्न विचारणार आहे.
राजू तु सांग मुगल साम्राज्य कुठुन कुठपर्यंत होते.
राजू : सर, मुगल साम्राज्य पान क्रमांक १२ ते पान क्रमांक १८ पर्यंत होते.

दारुचा राग.

बायका दारु पिणार्‍या नवर्‍याचा इतका राग का करतात ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
कारण त्यांचा नेहमी घाबरुन उंदरा सारखा रहाणारा नवरा दारु प्यायल्यावर वाघा सारखा वगतो !

आजोबांचं क्रिकेट !

मैदानावर दोन खेळाडू क्रिकेट खेळत असतात. त्यातला एक आजोबा व दुसरा त्यांचा नातू. आजोबा नातवाला खेळण्याबाद्दल सूचना देत असतात. आजोबांच्या एका बॉलला फटकावतांना नातवाने चुक केली. त्यानंतर आजोबा सांगतात, " अरे मी तुझ्या इतका होतोना तेंव्हा मी असा बॉल या झाडावरुन फटकावत होतो." पुढचा बॉल नातू फटकवायचा प्रयत्न करतो. बॉल काही त्या झाडावरुन जात नाही तेंव्हा आजोबा हसतात व त्याला सांगतात, " अरे मी तुझ्या एतका होतोना तेंव्हा हे झाड खुप लहान होते !"

शोध !

" मी माझी अख्खी हयात या शोधात घालवली." एक वैज्ञानिक सांगत होते.
"तर तुम्हाला या शोधात यश मिळाल कां ?" एक प्रश्न.
"हो ना असे एसिड शोधण्यात मी यशस्वी झालॊ ज्यात काहीही विरघळू शकेल."
प्रश्न," आपल्याला या यशानंतर धन संपत्ती किती मिळाली ?"
"नाही, धन संपत्ती किती मिळेल ठाऊक नाही, सध्या होती ती संपत्ती या एसिडच्या शोधात विरघळून गेली आहे एवढ नक्की !"

बायको हरवली !

कमलाकर (घाईघाईने) : साहेब ! अहो साहेब ! कॄपया माझी तक्रार लिहून घ्या. माझी बायको हरवली आहे.
साहेब : अहो, तुमचा काहीतरी गैरसमज होतोय. हे पोलीस स्टेशन नाहीये. हे पोस्ट ऑफिस आहे.
कमलाकर : अस्स होय ! काय आहे, आनंदाच्या भरात मला काही सुचतच नाहीये ! कुणाला सांगू अन कुणाला नाही ?


(प्रेषक : राजेश अशोक कोरे, जळगाव. हास्यरंग, लोकसत्ता, रविवार ३ ऑगस्ट २००८)

सल्लागार !

सल्लागार (व्याख्या) : सल्लागार म्हणजे तुमच्या घरात येउन, तुम्ही कसं वागाव याची शिकवणी देणारा व त्याची शिकवणी वसूल करणारा.