Olx

बुधवार, ९ जुलै, २००८

ईमान !

बाळूला आपला कुत्रा विकायचा होता. कुत्रा बघायला एक माणुस त्याच्याकडे येतो. तो बाळूला विचारतो, " सगळे ठीक आहे पण तुमचा कुत्रा प्रामाणिक आहेना ?"
बाळू : हो, माझा कुत्रा अतिशय प्रामाणिक आहे.
ग्राहक : त्याच्या प्रामाणिकपणाचं एखाद उदाहरण आहे का तुमच्याकडे ?
बाळू : अहो मी त्याला आतापर्यंत तीन वेळा विकलं, प्रत्येकवेळा तो प्रामाणिकपणे माझ्याकडे परत आला !!!

Olx