Olx

रविवार, १३ जुलै, २००८

अनुभव !

सांता : जेंव्हा मी धंदा सुरु केला तेंव्हा माझ्याकडे पैसा होता व माझ्या पार्टनरकडे अनुभव.
बांता : तर तुमचा धंदा फार छान चालला असेल ?
सांता : हो ना, शेवटी माझ्याकडे अनुभव आला व माझ्या पार्टनरकडे पैसा.

Olx