Olx

बुधवार, ३० जुलै, २००८

वजन !

प्रविण वजन काट्यावर उभा होता.

पोटाचा घेर फार वाढल्यामुळे त्याला वजन दिसत नव्हते. म्हणुन तो पोट आत घेउन वजन पहायचा प्रयत्न करत होता. त्याची हि कसरत पाहून त्याची बायको म्हणाली," प्रविण अशाने तुझं वजन कमी होणार नाही !"

प्रविण म्हणाला," काय करू, या शिवाय मला वजन किती ते दिसतच नाही !"

Olx