Olx

रविवार, २७ जुलै, २००८

बंगळूर, अहमदाबाद........ ?

बंगळूर, अहमदाबाद येथे दहशतवादाचे बळी ठरलेल्या सर्वांना श्रद्धांजली.
अशा घटना पुन्हा घडू नये हिच ईश्वरचरणी प्रार्थना.

Olx