Olx

बुधवार, २३ जुलै, २००८

तब्येत !

आजीबाई : हे लिलावती हॉस्पिटल आहे कां ?
रिसेप्शन : हो.
आजीबाई : मला आपल्याकडे रुम नं २०७ मध्ये असलेल्या वत्सलाबाईंबद्दल माहिती मिळेल कां ?
रिसेप्शन : हो, आपल्याला काय माहिती हवीय ?
आजीबाई : त्यांना हॉस्पिटल मधून सुट्टी कधी मिळणार आहे व त्यांचे कालचे रिपोर्ट काय आलेत ?
रिसेप्शन : थांबा मी बघुन सांगते.
हं त्यांचे कालचे रिपोर्ट नॉर्मल आहेत व त्यांना उद्या सुट्टी मिळेल. पण आपण कोण बोलताय ? आपण त्यांच्या नात्यात आहात कां ?
आजीबाई : मी २०७ मधुन वत्सलाच बोलते आहे. मला कोणी माहिती देत नव्हते म्हणुन हा फोन केला !

Olx