Olx

मंगळवार, २२ जुलै, २००८

बेड रेस्ट !

बायको : अहो, आज मी डॉक्टरकडे गेले होते.
नवरा : काय म्हणाले डॉक्टर ?
बायको: म्हणाले, एक महिना तरी बेड रेस्ट घ्यावी लागणार कुठे तरी बाहेर थंडहवेच्या ठिकाणी जाऊन. कुठे जायच आपण ?
नवरा: दुसर्‍या डॉक्टरकडे !

Olx