Olx

शनिवार, २६ जुलै, २००८

भांडण !

एका सोसायटीत एकदा सर्व बायकांची एक स्पर्धा आयोजीत करण्यात आली होती.
स्पर्धेत काहितरी कारणाने वाद सुरु झाला.
नेहमीप्रमाणे काही गट तयार झाले व प्रकरण फार ताणल्या गेल.
कुणी माघार घेईना त्यामुळे भांडण कोर्टात गेलं.
कोर्टातही बायकांनी बोलण्यासाठी वादावादी सुरु केली. जजही वैतागले.
काही वेळाने जज साहेबांनी एक तोडगा काढला.
" जी बाई वयाने सर्वात मोठी असेल ती पहिल्यांदा आपली बाजू मांडेल. "
आणि खटला एकमताने मागे घेण्यात आला.

Olx