Olx

शनिवार, १२ जुलै, २००८

वॉंटेड !

सांता दादर स्टेशनवर पोलिसांना हव्या असलेल्या गुन्हेगाराचा फोटो बर्‍याचवेळापासुन निरखून बघत होता.
जवळच्याच एका पोलिसाला संशय आला कि हा त्या अट्टल गुन्हेगाराला ओळखत असेल, म्हणुन तो पोलिस सांताजवळ जावून विचारतो की सांता ईतकावेळ त्या फोटोकडे कां बघत आहे.
सांता पोलिसाला : मी इतक्यावेळचा विचार करतो आहे कि तुम्ही फोटो काढतांनाच त्याला का पकडले नाही.

Olx