Olx

शुक्रवार, ११ जुलै, २००८

उद्या चालेल !

दोन सरदार एकदा बॅंक लूटायला जातात. बॅंकेत गेल्यावर त्यांच्या लक्षात येते ते बंदुक आणायला विसरलेत.
ते तरिही बॅंक मॅनेजरला धमकावतात.
त्यांच्या नशिबाने बॅंक मॅनेजरही सरदारच असतो. तो त्यांना सांगतो की बॅंक आज लुटा व बंदुक उद्या दाखवायला आणा.

Olx