Olx

गुरुवार, १० जुलै, २००८

बुध्धिमान सांता !

सांता : ए, बांता चल यार फार कंटाळा आलाय कुठेतरी बाहेर जाऊया.
बांता : नाही यार बाहेर पावसात फिरायला मला नाही आवडत.
सांता : तर काय करयचं ?
बांता : चल पत्ते खेळूया .
सांता : नको मला तेही नाही आवडत.
बांता : तर काय करायच तुच सांग. चल चेस खेळूया.
सांता : बरं, पण थांब मी स्पोर्ट शूज घालून येतो.

Olx