Olx

बुधवार, ९ जुलै, २००८

बंधुप्रेम !

शिक्षक : मुलांनो निष्पाप आणि मुक्या प्राण्यांवर आपण प्रेम करायला हवे, मी जर कुणा माणसाला एका निष्पाप गाढवाला मारतांना बघितले तर मी काय करायला हवे ?
वर्ग : त्याला थांबवायला हवे .
शिक्षक : बर मी त्याला मारण्यापासुन थांबवले तर हे काय दाखवते ?
वर्ग एका स्वरात : बंधुप्रेम !!!

Olx