Olx

मंगळवार, ८ जुलै, २००८

प्रार्थना.

शिक्षीका : मुलांनो सांगा तुम्ही जेवणापूर्वी काय करता ?

मुले :बाई आम्ही हात - पाय स्वच्छ धुतो आणि त्यानंतर जेवायला बसतो.

शिक्षीका : शाब्बास मुलांनो. जेवणापूर्वी हात- पाय स्वच्छ धुवावे आणि देवाची प्रार्थना कोण-कोण करते ?

वर्ग : बाई आमच्या आईला छान स्वयंपाक करता येतो. त्यामुळे आम्ही देवाची प्रार्थना करित नाही.

Olx