Olx

सोमवार, ७ जुलै, २००८

सांताचा व्यवसाय

सांतासिंगने बराच खर्च करून पंजाब मधे सलून उघडले साहजीकच त्याला ते लवकरच बंद करावे लागले. बराच विचार करुन त्याने एक फोटो स्टुडिओ उघडला.

त्याला एका मॄत व्यक्तिचा फोटो काढायला बोलावण्यात आले. सांता तयार झाला. अंत्य यात्रेच्या अगोदर वेळेवर कॅमेरा घेवून पोहचला.

सर्व तयारी झाल्यावर फोटो काढायला सांगण्यात आले.

आणि काही कळायच्या आत तिथल्या लोकांनी त्याला मारायला सुरुवात केली.

कारण...

.

.

.

.

.

.

त्याने प्रेता कडे पाहून म्हटले "स्माईल प्लिझ ".

Olx