Olx

रविवार, ६ जुलै, २००८

बॉंब.

सांतासिंग आणि बांतासिंग दोघे भाऊ एकदा बॉंब टाकून एक ईमारत उडवायचा कट रचतात. बॉंब तयार होतो आणि ते बॉंब आपल्या मोटारीत ठेवून त्या ईमारतीकडे जायला निघतात. रस्त्यात बांतासिंगच्या डोक्यात एक विचार येतो कि हा बॉंब गाडीतच फुटला तर काय होईल.
बांता : अरे सांता माझ्या डोक्यात एक विचार आला हा बॉंब रस्त्यातच आपल्या गाडीतच फुटला तर काय होईल ?
सांता : अरे काळजी करु नकोस. मी दुसरा बॉंब घरी तयार ठेवला आहे.

Olx