Olx

शनिवार, २८ जून, २००८

विद्यार्थी.

तो : मला आपल्या शाळेत प्रवेश मिळेल कां ?

शाळेतील कर्मचारी : हो, मिळेल ना.

तो : पण, मला लिहीता किंवा वाचता नाही येत.

शाळेतील कर्मचारी : काही हरकत नाही.

तो : मग प्रवेश द्या.

शाळेतील कर्मचारी : हा घ्या, हा प्रवेश अर्ज भरा.

Olx