Olx

रविवार, २२ जून, २००८

शोध.

शिक्षक : मुलांनो, फळ्याजवळ जाऊन नकाशावर अमेरिका कुठे आहे हे कोण दाखवू शकते कां ?

बाळू : सर, मी दाखवतो.

(बाळू अमेरिका कुठे आहे ते बरोबर दाखवतो.)

शिक्षक : शाब्बास बाळू.

शिक्षक : आता सांगा, मुलांनो अमेरिकेचा शोध कुणी लावला.

सगळा वर्ग एका स्वरात : बाळूने SSSSSSSSS.

Olx