Olx

रविवार, २२ जून, २००८

बैलगाडी

सांतासिंग एका नोकरिच्या मुलाखातीसाठी जातो. त्या वेळेसचा एक प्रश्न.

परिक्षक : तुम्हाला Ford माहित आहे काय ? ते काय आहे ?

सांतासिंग : सर ते एका गाडीचे नाव आहे.

परिक्षक : तुम्हाला Oxford माहित आहे काय ?

सांतासिंग : सर हो, Oxford म्हणजे बैलगाडी.

Olx