Olx

गुरुवार, १२ जून, २००८

हाडाचा कवि.

कविवर्य सोपानदेव चौधरी अन्ननलिकेच्या कॅन्सरने आजारी असतांना त्यांना एका कविसंमेलनाचे आमंत्रण गेले. तेंव्हा सोपानदेवांनी संचालकांना लिहीले ," अंगात रक्त नसल्यामुळे मी विरक्त झालो आहे, अंगावर मास नसल्यामुळे मी आता खराखुरा हाडाचा कवि उरलो आहे. त्यातुन स्ट्रेचर आणि फ्रॅक्चर ह्या चराचरांनी मला व्यापून टाकल्याने मला सोपान चढता येत नाहीत तेंव्हा क्षमा असावी."

Olx