Olx

गुरुवार, ५ जून, २००८

युक्ती.

एक लहान मुलगा एका घराबाहेर बेल वाजवायचा प्रयत्न करीत होता. काही केल्या त्याचा हात बेलच्या बटन पर्यंत पोहचत नव्हता.

समोरून जाणार्‍या एका माणसाच्या हे लक्षात आले व तो त्या लहान मुलाच्या मदतीला गेला. त्या माणसाने त्या मुलासाठी बेल वाजवली व कौतुकाने त्या मुलाकडे बघितले व म्हणाला, " आता काय ? "

तो मुलगा म्हणाला , " काका कोणी बाहेर येण्यापूर्वी आपण दोघेही पळून जाऊया !!!"

Olx