Olx

शुक्रवार, ३० मे, २००८

कारणे !!!

आई : अरे सुहास ऊठ. तुला कॉलेजला जायचे आहे ना ?


सुहास : आई मी आज कॉलेजला नाही जाणार.


आई : सुहास तुला कॉलेजला जावच लागेल.


सुहास : नाही आई मी नाही जाणार.


आई : मला दोन कारणे सांग तुला का नाही जायचं .


सुहास : सगळी मुलं माझा राग करतात. सगळे शिक्षकही माझा राग करतात.


आई : चल ऊठ आणि तयार हो.


सुहास : मला दोन कारणे सांग. मी कॉलेजला का जावं.


आई : तुझं वय आता ५५ वर्षे आहे . तू कॉलेजचा प्राचार्य आहेस.

Olx