Olx

बुधवार, २८ मे, २००८

लग्नाची एक्सपायरी !

बायको : अहो, काय करताय ?नवरा : काही नाही गं.बायको : नाही, मी बघतेय मघापासून.......नवरा : काय, काय बघतेयस मघापासुन ?बायको : अहो, तुम्ही असे आपले मॅरेज सर्टिफीकेट का बघताय गेल्या तासाभरापासुन ?नवरा : काही नाही गं ! बघतोय कुठे एक्सपायरी डेट आहे का त्यावर !!!

Olx