Olx

सोमवार, २६ मे, २००८

विमा !

एक विमा एजंट आपल्या बायकोला कार चालवणे शिकवत होता. वेग थोडा वाढल्यावर त्याच्या लक्षात आले कि गाडीचे ब्रेक फेल झाले आहेत. त्याने बायकोला तशी कल्पना दिली.

बायको : आता मी काय करू ?

एजंट : काहीही कर पण लक्षात ठेव फार महागड्या वस्तुला धडक देवू नको. त्याची भरपाई आपल्याला महागात पडेल !

Olx