Olx

गुरुवार, ८ मे, २००८

नो पार्किंग.

एक तरुण मोटरसायकल स्वार पोलीसाला : " काय साहेब मी माझी मोटरसायकल इथे ठेऊ शकतो कां ? "

पोलीस : नाही, हे बघा तो बोर्ड "येथे वाहने उभी करु नये".

तरुण : तर येथे इतकी वाहने कशी काय उभी आहेत ?

पोलीस : त्यांनी मला विचारले नाही !

Olx