Olx

शुक्रवार, २ मे, २००८

दंतवैद्य.

दंतवैद्य : दात किडलेला आहे. काढावा लागेल. काही काळजी करु नका काही मिनिटांचचं काम आहे.
रुग्ण : किती पैसे लागतील ?
दंतवैद्य : ६०० रुपये.
रुग्ण : काही मिनिटांचे ६०० रुपये ?
दंतवैद्य : काही हरकत नाही सावकाश काढतो !

Olx