मुख्य सामग्रीवर वगळा

व्यवस्थापन : Management !

एका संस्थेत व्यवस्थापक (Manager) बदलायची प्रक्रिया सुरु असते.

नविन येणार्‍या व्यवस्थापकास जुन्या व्यवस्थापकासोबत काही दिवस काम करण्यास सांगण्यात येते.

शेवटचा दिवस येतो. जुना व्यवस्थापक नव्यास तीन पाकिटे देतो व सांगतो, " काही अडचण आल्यास पहिलं पाकीट उघड व त्यात सांगितल्याप्रंमाणे निर्णय घे"

सात आठ महिने सहज जातात व एक दिवस एक मोठ्ठा प्रश्न त्या नविन व्यवस्थापकापुढे उभा रहतो. बराच विचार केल्यावर त्याला आठवते कि जाताना जुन्या माणसाने तीन पाकिटे दिली होती. तो सांगीतल्याप्रमाणे पहिले पाकिट उघडतो. त्यात लिहीले असते सर्व दोष जुन्या माणसावर सोपवा. तो त्याप्रमाणे सर्व दोष जुन्या व्यवस्थापकावर लादतो. त्याचे प्रश्नं सुटतात.

काही महिने गेल्यावर परत प्रश्न उभा रहतो. त्यात लिहील्याप्रमाणे तो निर्णय घेतो आणि सर्व सुरळीत चालू लागते.

परत काही महिन्याने तो संकटात येतो. त्याला तिसरे पाकिट आठवते. तो ते पाकिट उघडतो व मजकूर वाचतो, " तीन पाकिटे तयार करायला लागा."

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

१ रुपया कुठे गेला ?

विनोद खुप झाले. आज चला डोक चालवूया ! ३ मित्र जेवण्यासाठी हॉटेल मध्ये गेले.
बिल आले ७५ रुपये.
तिघांनी २५ ,२५, २५ रुपये काढून वेटर ला दिले.
मॅनेजर ने ५ रुपये कन्सेशन देऊन त्यांना परत दिले.
 ...वेटर ने २ रुपये स्वताला ठेऊन , तिघांना १, १, १ रुपया परत दिला.
... म्हणजे प्रत्येकाला २४ रुपये पडले
मग २४ + २४ + २४ = ७२+ वेटरचे २ = ७४
मग १ रुपया कुठे गेला ????

खानदेशी लाड !!!

खानदेशचे पती पत्नी मधील हे प्रेमळ संवाद ............. आमच्या पुढे जे ताटात येईल ते आम्ही जेवतो बाबा ......... पण इथे हे लाड बघा ...........   नवरा :- जेवाले काय बनावशी  ?
बायको :- तुम्ही सांगश्यात ते बनावसू..... !नवरा :- कर, वरण भात पोया...
बायको :- ते ते कालदिनच करेल व्हतं ...नवरा :- बेसण कर तावावरलं...
बायको :- पोरे खातस नई ना ते...नवरा :- वटाणास्नी चटणी कर...
बायको :- ती पचाले जड जास...नवरा :- तुले जे आवडस व्हई ते बानाव ...
बायको :- तुम्हीच सांगा ना, तुम्ही सांगश्यात ते बनावसू मी !नवरा :- आंडा कर मंग...
बायको :- काही वाटस का, सोम्मार शे आज...नवरा :- आरे हा, धिंडरा कर मंग...
बायको :- त्यासना भलता कुटाणा पुरस...नवरा :- तोरनी दायन्या चिखल्या बनाव..
बायको :- तोरनी दाय ते कालदिनच सरनी...नवरा :- मंग मॅगी बनाई टाक...
बायको :- हाट, ते का जेवण शे का?नवरा :- मंग काय बनावशी...
बायको :- तुम्ही सांगश्यात ते...नवरा :- आसं, कर खिचडीच बनाई टाक ...
बायको :- नको ,नुसती खिचडी खाई खाई कटाया येत नही  का?नवरा :- काय बनावशी मंग
बायको :- त्येच ते सांगी राहिनू, तुम्ही सांगश्यात ते बनावसू...नवरा :- आसं कर, …

उशिर.

मास्तर: काय रे पप्या , गण्या आज उशीर का
झाला तुम्हाला..?
.
गण्या : गुरुजी काल रात्री
स्वप्नात मी अमेरिकेला गेलेलो,
तिथून यायला उशीर झाला..
.
मास्तर: आणि पप्या तुला का रे उशीर झाला ??
.
पप्या : गुरुजी, मी गण्याला
आणायला एअरपोर्ट वर गेलेलो...
खुप धुतले राव मस्तरन😀😜😇😁😳😃