मुख्य सामग्रीवर वगळा

देवभक्त.

रामभाऊ परम देवभक्त होते.
एकदा गावात महापुर आला. रामभाऊ पुर उतरायची वाटबघत घराबाहेर कट्ट्यावर बसले होते.
त्यांना वाचवायला एक माणूस होडी घेऊन आला. रामभाऊंना म्हणाला चला. रामभाऊ म्हणाले, " नको, तो देवच वाचवेल मला."
पाणी चढत होतं रामभाऊ थोड्या उंचीवर जावून बसले.
थोड्यावेळाने दुसरा माणूस आला. त्यालाही रामभाऊ म्हणाले, " नको, तो देवच वाचवेल मला."
पाणी फारच चढलं. रामभाऊ घराच्या छपरावर जावून बसले.
काही वेळाने हेलिकॉप्टर आलं.
त्यातल्या माणसांनापण रामभाऊ तेच म्हणाले, " नको, तो देवच वाचवेल मला."
त्यानी परत विचारल्यावर रामभाऊ आपल्या मतांवर ठाम होते.
आणि व्हायचे तेच घडले. रामभाऊ पुरत वाहून गेले.
स्वर्गात गेल्यावर त्यांना देव भेटताच त्यांनी देवाला विचारले, " देवा, कुठे होतास तु ? , मला वाटले संकटात तु मला वाचवशील. "
देव म्हणाला, " दोन बोटी पाठवल्या, एक हेलीकॉप्टर पाठवले, तुझ्यासाठी आणखी काय पाठवायला हवे होते ! "

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

खानदेशी लाड !!!

खानदेशचे पती पत्नी मधील हे प्रेमळ संवाद ............. आमच्या पुढे जे ताटात येईल ते आम्ही जेवतो बाबा ......... पण इथे हे लाड बघा ...........   नवरा :- जेवाले काय बनावशी  ?
बायको :- तुम्ही सांगश्यात ते बनावसू..... !नवरा :- कर, वरण भात पोया...
बायको :- ते ते कालदिनच करेल व्हतं ...नवरा :- बेसण कर तावावरलं...
बायको :- पोरे खातस नई ना ते...नवरा :- वटाणास्नी चटणी कर...
बायको :- ती पचाले जड जास...नवरा :- तुले जे आवडस व्हई ते बानाव ...
बायको :- तुम्हीच सांगा ना, तुम्ही सांगश्यात ते बनावसू मी !नवरा :- आंडा कर मंग...
बायको :- काही वाटस का, सोम्मार शे आज...नवरा :- आरे हा, धिंडरा कर मंग...
बायको :- त्यासना भलता कुटाणा पुरस...नवरा :- तोरनी दायन्या चिखल्या बनाव..
बायको :- तोरनी दाय ते कालदिनच सरनी...नवरा :- मंग मॅगी बनाई टाक...
बायको :- हाट, ते का जेवण शे का?नवरा :- मंग काय बनावशी...
बायको :- तुम्ही सांगश्यात ते...नवरा :- आसं, कर खिचडीच बनाई टाक ...
बायको :- नको ,नुसती खिचडी खाई खाई कटाया येत नही  का?नवरा :- काय बनावशी मंग
बायको :- त्येच ते सांगी राहिनू, तुम्ही सांगश्यात ते बनावसू...नवरा :- आसं कर, …

उशिर.

मास्तर: काय रे पप्या , गण्या आज उशीर का
झाला तुम्हाला..?
.
गण्या : गुरुजी काल रात्री
स्वप्नात मी अमेरिकेला गेलेलो,
तिथून यायला उशीर झाला..
.
मास्तर: आणि पप्या तुला का रे उशीर झाला ??
.
पप्या : गुरुजी, मी गण्याला
आणायला एअरपोर्ट वर गेलेलो...
खुप धुतले राव मस्तरन😀😜😇😁😳😃

बदनाम !

आयला... नाव एवढा ख़राब झालाय की...उपवासाला चिवडा-वेफर आणायला गेलो तरी दुकानदार विचारतो...आजतरी उपवास धरा।।।
😂😂😂😂😂😂